Podni zatvarač vrata, TS 550

Objavio u oktobar 2, 2014

Za jednokrilna vrata: TS 550 F Podni zatvarač vrata za vrata sa otvaranjem u jednom smeru / sigurnosna vrata protiv požara i dima, Sila zatvaranja veličine 3-6 prema EN 1154 A; TS 550 E Podni zatvarač vrata za vrata sa otvaranjem u jednom smeru / sigurnosna vrata protiv požara i dima sa elektromehaničkom blokadom prema EN 1155, Sila zatvaranja veličine 3-6.

Za dvokrilna vrata: TS 550 IS Podni zatvarač vrata za vrata sa otvaranjem u jednom smeru / sigurnosna vrata protiv požara i dima sa integrisanom mehaničkom regulacijom redosleda zatvaranja, Sila zatvaranja veličine 3-6 prema EN 1154 A; TS 550 E-IS Podni zatvarač vrata za vrata sa otvaranjem u jednom smeru / sigurnosna vrata protiv požara i dima sa integrisanom regulacijom redosleda zatvaranja i obostranom elektromehaničkom blokadom prema EN 1155, Sila zatvaranja veličine 3-6 prema EN 1154 A.

Varijacije
Za jednokrilna vrata
TS 550 F Podni zatvarač vrata za vrata sa otvaranjem u jednom smeru / sigurnosna vrata protiv požara i dima, Sila zatvaranja veličine 3-6 prema EN 1154 A
TS 550 E Podni zatvarač vrata za vrata sa otvaranjem u jednom smeru / sigurnosna vrata protiv požara i dima sa elektromehaničkom blokadom prema EN 1155, Sila zatvaranja veličine 3-6
Za dvokrilna vrata
TS 550 IS Podni zatvarač vrata za vrata sa otvaranjem u jednom smeru / sigurnosna vrata protiv požara i dima sa integrisanom mehaničkom regulacijom redosleda zatvaranja, Sila zatvaranja veličine 3-6 prema EN 1154 A
TS 550 E-IS Podni zatvarač vrata za vrata sa otvaranjem u jednom smeru / sigurnosna vrata protiv požara i dima sa integrisanom regulacijom redosleda zatvaranja i obostranom elektromehaničkom blokadom prema EN 1155, Sila zatvaranja veličine 3-6 prema EN 1154 A