Pogon sa električnim upravljanjem

Objavio u oktobar 2, 2014

Pogoni sa vretenom sa električnim upravljanjem se koriste za motorizovano otvaranje i zatvaranje sa bočne strane, nagibnim i preklopnim krilima kao i za krovne prozore. Mogu da se koriste za prirodni odvod dima i toplote, rasterivanje dima kao i za ventilaciju.

E 250 je zahvaljujući malim dimenzijama i naprednim tehničkim rešenjima za detalje kao što su unutrašnje sproveden kabl i mehanički prekid usled opterećenja idealan pogon za direktno otvaranje prozora za odvod dima i toplote. Može da se koristi ne samo kao jedini pogon već i u tandem konfiguraciji sa tandem prekidačem E102 za izuuzetno teška i široka krila. Verzija E250 AB sa elementom za ventilaciju je podesna za vlažne prostorije, prostore sa velikim varijacijama u temperaturi i u zaštićenim unutrašnjim prostorima.

Visokokvalitetni pogoni sa vretenom sa električnim upravljanjem E1500, E1500 VdS i E3000 su robusnog dizajna otpornog na koroziju sa integrisanom amortizacijom krajnjeg položaja, aluminijumskim kućištem i silikonskim kablom za povezivanje. Mogu da se koriste ne samo kao jedini pogon već kao i sinhrono rešenje za posebno teška i široka krila prozora.