Sistemi za otvaranje i zatvaranje odvoda za ventilaciju

Objavio u oktobar 2, 2014

Sistemi za otvaranje i zatvaranje odvoda za dim i toplotu RWA 100E, RWA 105E and RWA110E pogodni su kao prirodni odvod dima i toplote, rasterivanje dima kao i za ventilaciju. Sistemi za otvaranje i zatvaranje su podesni kao samostalno ili tandem rešenje za posebno široka krila prozora. Ovde pogon može da se koristi sa dva motora i posebnim tandem prekidačem E102.

Zbog mehaničkog zatvaranja nisu potrebni dodatni pogoni za zatvaranje sa električnim upravljanjem. Sistemi RWA 100E, RWA 105E i RWA 110E se sastoje od mehaničkog nosača u kombinaciji sa vrhunskim pogonom sa vretenom E250 VdS sa električnim upravljanjem za sistem za odvod dima i toplote.

Sistemi za otvaranje i zatvaranje OL350 EN, OL360 EN i OL370 EN od 230 V su pogodni za dnevnu ventilaciju.

Varijacije
RWA 100E (OL350 EN) Sistem za otvaranje i zatvaranje za prozore sa preklopnim, nagibnim krilima i sa strane za otvaranje ka unutra
RWA 105E (OL370 EN) Sistem za otvaranje i zatvaranje za vertikalno ugrađene preklopne, nagibne prozore i sa strane u konstrukciji stub/oplata
RWA 110E (OL360 EN) Sistem za otvaranje i zatvaranje za vertikalno ugrađene prozore sa preklopnim, nagibnim krilima i sa strane za otvaranje ka spolja