Oplemenjena iverica

Objavio u oktobar 2, 2014

Oplemenjena iverica je materijal koji se dobija oplemenjavanjem sirove iverice melaminskim papirom. Proizvodi se u raznim debljinama i formatima. Predstavlja jedan od osnovnih materijala za konstrukciju i izradu nameštaja i dizajn enterijera. Svaki dekor oplemenjene iverice ispraćen je identičnim dekorom u ABS trakama i laminatima, što omogućava izuzetnu fleksibilnost u projektovanju i dizajnu.

Karakteristike:

  • Dekorativnost
  • Stalne inovacije u dekorima i tehnologijama izrade
  • Poklapanje dekora sa drugim vrstama materijala i njihovo uklapanje
  • Visoka stabilnost
  • Mala težina

Upotreba:

  • U suvim uslovima
  • Za izradu nameštaja
  • Za izradu enterijera
  • Za izradu unutrašnjih vrata

Gde kupiti:
Darex d.o.o. Beograd, Srbija