Elektromehanički sistem za pivot vrata

Objavio u oktobar 2, 2014

Slimdrive EMD, elektromehanički pogon za okretna vrata, je jak element visoko kompaktne tehnologije.  Zbog tihog rada pogona savršeno odgovara ili za upotrebu u kancelarijama, bolnicama ili stambenim prostorima.  Sa opcionim CAN interfejsom mogu da se realizuju čak i složeni zahtevi kao što su dvokrilna vrata.

Karakteristike proizvoda

  • Tanka konstrukcijska visina od samo 70 mm
  • Moguća je montaža na krilu vrata kao i montaža na nadvratnik na strani šarki i suprotno od šarki
  • Atestirano prema DIN 18650 i BGR 232
  • Funkcionisanje sa malom potrošnjom energije (DIN 18650)
  • Podesiva brzina otvaranja i zatvaranja
Varijacije
Slimdrive EMD-F Odobreno za primenu na jednokrilnim sigurnosnim vratima protiv požara i dima
Slimdrive EMD F-IS sa integrisanom regulacijom redosleda zatvaranja za dvokrilna sigurnosna vrata protiv požara i dima