Ograde od stakla

Objavio u oktobar 2, 2014

Staklene ograde se podrazumevaju i izradi savremenog objekta. Primena ograda od stakla počela je u eksterijeru, a danas se veoma često koristi i u enterijeru. Staklene ograde izrađuju se u kombinaciji sa inoksom od kojeg se izrađuju stubići i rukohvati koji čine noseću konstrukciju ograde.

Sve češće se izrađuju samostojeće staklene ograde koje se fiksiraju u podnu čeličnu konstrukciju ili spajaju spiderima.

ograde-1
ograde-3
ograde-4
ograde-5

Staklene ograde moraju zadovoljavati određene sigurnosne kriterijume u zavisnosti od položaja i funkcije na objektu. Minimalnu sigurnost pruža laminirano staklo (dva stakla lepljena folijom u sredini), jer ukoliko dođe do oštećenja staklo ostaje priljubljeno na foliji, tj. neće se raspasti usled udarca i naneti povrede. Sve češće je potrebno da staklo mora biti i kaljeno (npr. kod spider spojeva zbog rupa). Minimalna debljina stakla mora biti 8 mm ili više, u zavisnosti od dimenzija i tipa ograde.

iglass-1
iglass-2
iglass-3
iglass-5
iglass-4

Preuzmite katalog Intima Glass Railing Systems